Tiistaimelonnan turvallisuussuunnitelma

Tapahtuma tai toiminto

Tiistai-iltamelonnat

Paikka

Kaupin puistokatu 4-6, 33500 Tampere

Aika

Ilmoitettuina tiistaina ilmoitettuun aikaan

Sää

Näsijärvelllä pohjois- ja luoteistuulet vaikuttavat aallonkorkeuksiin. Pysytään lähellä rantoja, jos tuuli on voimakas (esim. >5m/s). Iltamelonnan vetäjät arvioivat osallistujien taitotason huomioiden soveltuuko sää melontaan. Ukonilman uhatessa varautuminen nopeaan rantautumiseen.

Henkilömäärä

Ohjatulla melonnalla yhden vetäjän vastuulla voi olla Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antaman melonnan turvallisuusohjeen mukaisesti korkeintaan 16 hengen ryhmä korkeintaan 10 kanootissa. Tätä suuremmille ryhmille tulee olla yksi apuvetäjä jokaista alkavaa 10 kanoottia kohti.

Vetäjä voi harkintansa mukaan pienentää ryhmän kokoa.

Ryhmästä huomioitavat asiat ja vaatimukset osallistujille

Osallistujia ovat Tampereen Taivaltajien jäsenet (yleensä aikuiset, joskus nuoret tai huoltajan kanssa melovat lapset). Melojilla tulee olla puettuna sopiva kelluttava melontaliivi ja uimataitoa uida vähintään 200m. Osallistujalla ei saa olla tajunnan tasoon tai tasapainoon vaikuttavia sairauksia. Osallistujalla tulee olla vaihtovaatekerta kotimatkaa varten. Suositellaan otettavaksi mukaan melontaan vesitiiviisti pakattuna vaihtovaatekerta ja kuoritakki.

Vajan edustalla ja melonta-alueella liikkuu myös sukeltajia. Jokainen osallistuja tarkkailee veden pintaa ja pyrkii väistämään sukeltajan havaitessaan.
 Alaikäiset lapset ovat vanhempiensa vastuulla, ja tarvitsevat omat melonta/pelastusliivinsä, sillä Taivaltajien melontaliivit ovat aikuisten kokoa.

Tapahtuman kuvaus

Tampereen Taivaltajat  ry:n ja jäsenille tarkoitetut, noin 2–3 tuntia

kestävät iltamelonnat Tampereen Kaupinojan lahdelta liikkeelle lähtien kesäkuukausina.

Tapahtumat ovat ilmaisia, eivätkä ne jäsenille tarkoitettuna ole

ohjelmapalveluja. Kukin meloo omalla vastuullaan.

Vastuuhenkilöt & puhelinnumerot

Vetäjä

Vaihtelee, tavoitteena kullekin illalle useampi vetäjä

Turvallisuudesta vastaavat

Osallistujat ja vetäjät; kaikki vesille lähtevät yhdessä.
Osallistujan tulee varustautua asianmukaisesti, noudattaa saamiaan ohjeita, ottaa toiminnassaan huomioon muiden turvallisuus ja huolehtia kykyjensä mukaan yhteisestä turvallisuudesta.

Toiminta / tiistaimelonnat

Timo Antila, puh. 0400 625 748

Turvallisuussuunnitelman laatija 

Timo Antila ja Pia Närvänen, puh. 050 345 1164

 

Turvallisuutta edistävät toimenpiteet

Terveystiedot tarkastettu

Ei tarkasteta; pyydetään ilmoittamaan vetäjälle, jos sinulla on tajunnan tai tasapainon menetystä aiheuttava sairaus tms.

Varusteet tarkastettu

Jokainen tekee käyttämilleen varusteille ja kalustolle itse ennen lähtöä turvatarkastuksen (kajakin ja varusteiden kunto, kajakin kellutus).

Riskianalyysin laatija

Timo Antila ja Pia Närvänen

Muita turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä

Kajakkivajassa toimiessa kaksi ihmistä tarvitaan korkealla olevien kajakkin käsittelyssä.

Sää- ja tuuliennusteen ennen vesille lähtöä hankkii melonnalla vetäjä.

Toiminnan rajoitukset: Jokainen päättää itse, millaisella säällä  kykenee turvallisesti melomaan. Toimintaan ei voi osallistua päihtyneenä.

Osallistuja saa käyttöönsä kanootin tai kajakin varusteineen (mela, liivi, kajakissa aukkopeitto ja kanootissa äyskäri) ja tekee turvatarkastuksen eli katsoo, ovatko kajakki ja varusteet ehjiä ja onko kajakissa kellutus (lastitilallinen: suljetut lastiluukut, lastitilaton: kellukepussit).

Kokeneemmat osallistujat neuvovat kokemattomampia kaluston käytössä. Kajakkien kantamisessa parkkipaikan yli nurmikolle noudatetaan varovaisuutta.

Vesillä pidetään kellunta- tai maataukoja osallistujien tarpeen mukaan. Ryhmän koossapysymiseksi melontavauhti sovitetaan hitaimpien mukaan ja tarvittaessa pidetään taukoja ja nimetään peränpitäjä.


Jos on sekä kokemattomia että kokeneita melojia, pyritään tekemään kaksi ryhmää ohjaajien määrän niin salliesssa.

Matkaa meloessa vetäjän ja osallistujien tulee katsoa, että kaikki pysyvät ryhmän mukana ja pääsevät takaisin vajalle.

Osallistujat pysyvät ryhmässä ja ilmoittavat toisilleen melontakykyä uhkaavista seikoista, kuten palelu, uupuminen, loukkaantuminen, pelkotilat ja varusterikko.

Matkapuhelimen käyttö suositellaan rajoitettavaksi tauoille. Jos mukana ei ole varmoilla pelastustaidoilla varustettua melojaa, pysytellään hinausmatkan päässä rannasta. Jos matkapuhelin on melonnassa mukana, sen tulee olla vesitiiviisti pakattu.

Apua tarvitsevien auttamisesta, ympäristön silmälläpidosta ja ryhmän koossapysymisestä huolehtii jokainen kykyjensä ja taitojensa mukaan.

 

Onnettomuustilanteen varalle

Pelastussuunnitelma

Toiminta kaatumistapauksessa: jos kaadut, pidä kiinni melasta ja vedä kahvasta aukkopeite irti, pintaan noustessasi pidä kiinni kajakista ja herätä muiden huomio.

Tilanteen huomannut herättää lopun ryhmän huomion (pilli, ääni, käsimerkit) ja ryhmä kokoontuu. Paikalle nopeiten ehtivä meloja tai vetäjä pelastaa kaatuneen takaisin kajakkiinsa.

Jos tuuli vie tyhjän kajakin, kajakki hinataan uimarin luo.

Jos veden varaan joutuneen melojan pelastaminen pitkittyy, vesi on viileää eikä kaatuneella ole märkä- tai kuivapukua, tulee apua hälyttää viipymättä hypotermiavaaran vuoksi.

Palelevalle melojalle voidaan auttaa kuorivaate päälle kajakkilautassa ja uupunutta tai loukkaantunutta melojaa autetaan hinaamalla.

Jos sää muuttuu turvallisuutta uhkaavaksi, rantaudutaan, kootaan ryhmä ja varmistetaan, että kaikki ovat turvassa. Tarvittaessa apua hälytetään helposti saatavilla olevalla, vesitiiviisti pakatulla matkapuhelimella yleisestä hätänumerosta 112, josta tavoittaa myös järvipelastajat.

 

Ilmoita:

- nimesi ja yhteysmahdollisuudet

- tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti

- mitä on tapahtunut

- onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa

- mitä apua tarvitaan

- älä katkaise yhteyttä, ennen kuin saat luvan.

Tapaturma- ja onnettomuustilanteissa vetäjä tai osallistujat tekevät tilannearvion, hälyttävät tarvittaessa apua ja antavat ensiapua tai ohjaavat uhrin/uhrit hoitoon ensiavun jälkeen.

Vetäjä tai joku osallistujista saattaa läheltä piti -tilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet retkeilyjaoston tietoon kirjallisesti. Yksittäisestä kaatumisesta ei tarvitse raportoida, jos siitä ei ole kuin vähäisiä seuraamuksia mutta jos esim. joku kaatuu samalla melonnalla useammin kuin kerran, raportti on syytä tehdä.

Onnettomuustilannetta johtaa

Vetäjä

Ryhmän toiminta onnettomuustilanteessa

Tilanteen huomannut / huomanneet herättävät muun ryhmän huomion esim. huutamalla tai viheltämällä pilliin ja käsimerkeillä. Ryhmä kokoontuu, pysyy koossa ja avustaa kykyjensä mukaan.

Vetäjän turvallisuutta edistävät varusteet

Vetäjällä on:

- puhelin vesitiiviissä pussissa helposti saatavilla (liivin taskussa / kaulassa)

- hinausvyö

- pumppu / äyskäri, melontaliivi, aukkopeitto, säänmukainen vaatetus

Muut ryhmän turvallisuutta edistävät varusteet

Ryhmällä:

- puhelin vesitiiviissä pussissa (liivin taskussa / kaulassa)

- hinausvyö

- varamela  pidemmillä melonnoilla

- EA-pakkaus


Osallistujilla:

- mahdolliset silmälasit turvanarulla

- melontaliivi, aukkopeitto, säänmukainen vaatetus

- päähine

- varavaatteet rannassa tai vesitiiviisti pakattuina mukana

Kelin niin vaatiessa:

- kuoritakki helposti saatavilla (jos sää ei vaadi päälle)

- vesipullo

- aurinkorasva, aurinkolasit turvanarulla

Yhteysvälineet

Matkapuhelin vesitiiviissä pussissa helposti saatavilla (suositellaan ryhmällä väh. 2 kpl).

 

Tärkeät puhelinnumerot & yhteystiedot

Yleinen hätänumero

112

Päivystysapu

116117

 

Pelastuspaikat

Karttanimi

Koordinaatit (WGS84)

Info

Kaupinojan lahti

N 61.514254 E  23.801350

Kaupin puistokatu 4-6, 33500 Tampere

Toimelantie

N 61.524640  E 23.845617

Toimelantie   (Tapatoran lähellä)

Soukonvuorentie

N 61.524869  E 23.870695

Aitolahden eteläranta

Niihaman siirtolapuutarha

N 61.521640  E 23.894715

Niihamanraitti

Rauhaniemen kansankylpylä

N 61.514943  E 23.785683

Kylpylänkuja

Ranta-Tampellan katu

N 61.507702  E 23.764082

Kanavan kohdalla

 

Riskianalyysi

Vaara

Tod

Vakavuus

Toimenpiteet vaaran pienentämiseksi

Vesillä:

-kaatuminen

2

1

Pintaan nousun toimintaperiaate kerrataan jo rannalla ennen melontaa. Osallistujilla melontaliivi. Vetäjä/kokenu meloja ohjeistaa reskutuksen toteutuksen.. Vetäjä suunnittelee toiminnan ja reitin sään ja osallistujien taitojen mukaan. 200m uimataito vaaditaan.

-ruhjeet

2

1

ea-laukku, reitin valinta

-hypotermia, kylmyys

1

3

kuivapuvut, varavaatteet , kuoritakki mukaan melontaan vesitiivisti pakattuna

-varusteiden menetys

1

1

reitin valinta, varavarusteet, silmälasien ja tavaroiden kiinnitys

Väsähtäminen

2

1

tauot/lepo

-fyysisten ja psyykkisten voimien ehtyminen

2

2

ryhmän tarkkailu ja kaverista huolehtiminen

Sairaskohtaukset

1

3

Ei voi osallistua, jos tajuntaan tai tasapainoon vaikuttavia sairauksia, ei liian sairaita mukaan

Sää, sumu, kova sade

2

1

melontasuunnitelman muuttaminen

Ryhmän hajoaminen

1

2

Ohjeistetaan ryhmä pysymään koossa ja seurataan tilannetta

Ohjaajan toimintakyvyttömyys

1

1

varaohjaajat

Muut liikkujat, veneet

2

1

havainnointi, merkit, reitin muutos

Kalustorikot

1

1

kalusto kunnossa ja opetus, varakalustoa

Maissa:

Vajassa kajakkien nostaminen korkeilta hyllyiltä, nostaja voi kaatua ja kajakki voi pudota

1

2

Vajalla toimitaan harkiten ja rauhallisesti. Aina kaksi ihmistä käsittelee kajakkia / kanoottia.

Kaatuminen lähdössä / rantautuessa

2

2

Ohjeistus

-avoin tuli, keitin

1

1

keittimen käyttöohjeet, varovainen tulenkäsittely

-puukko

2

1

terävä puukko, oikea käyttö

-kirves

2

2

Harkittu kirveen käyttö

-liukastuminen

2

1

pitävät kengät, reitin valinta

-kaatuminen

2

1

pitävät kengät, reitin valinta

-huumaavat aineet retkellä

1

2

nollatoleranssi, ei oteta mukaan jos nauttinut

-pistot ja puremat luonnossa

2

2

ea-laukku, peittävä varustus

- liikenne vajan edustalla

2

2

Kajakkien kantamisessa parkkipaikan yli nurmikolle noudatetaan varovaisuutta.

 

Todennäköisyys (1=epätodennäköinen, 2=mahdollinen tai 3=todennäköinen) ja vakavuus (1=vähäinen, 2=haitallinen tai 3=vakava, esim. 1=mustelma, 2=luun murtuminen tai 3=pysyvä vamma/kuolema)